همه چیز راجب آرتریت عفونی

آرتریت عفونی، که آرتریت سپتیک نیز نامیده می‌شود، شامل عفونت ناگهانی و شدید مفصل است. این بیماری یک نوع آرتریت التهابی است که می‌تواند باعث تورم، درد و آسیب بافت…